Mukaan toimintaan!

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Voit olla mukana monella tavalla rakentamassa seurakuntaamme; messussa avustajana, leipoen, myyjäisissä, laulamalla kuorossa, ideoimassa ja toteuttamassa matkalaisen iltoja jne.

Ota yhteyttä vapaaehtoisiin vastuuhenkilöihin: Pohjoisessa Helena Cheffi (helena.cheffi@gmail.com, +34678270639) tai Satu Vehkala (suntiotoiminta, satu.vehkala@outlook.com). Etelässä Ulla ja Heikki Peltola (ullapeltola48@gmail.com, heikki.peltola@multi.fi, puh +358505251255). Myös pappiin ja kanttoriin voit ottaa yhteyttä, kun haluat tulla mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön. (kts yhteystiedot) 

Vapaaehtoistoiminta rakentaa keskinäistä yhteyttä ja tuottaa iloa. Se vahvistaa myös seurakunnan taloudellisia toimintaedellytyksiä. 

Voit tukea läheltä ja kaukaa!

Seurakunnan talous rakentuu pitkälti "kansan karttuisan käden varaan" eli se perustuu seurakunnan omaan varainhankintaan (mm myyjäiset), lahjoituksiin ja kolehteihin. Lisäksi Suomen evankelisluterilainen kirkko palkkaa työntekijät ja antaa kuluihin toiminta-avustusta.

Seurakunnan toimintaa voit halutessasi tukea lähettämällä vapaaehtoisen lahjasi seurakunnan jommalle kummalle tilille:

                        Espanjan tilille  Caixa IBAN ES45 2100 6732 3222 0050 3814 tai

                        Suomen Nordean tilille IBAN FI37 1896 3500 0208 79.

Seurakunta on kiitollinen kaikesta vapaaehtoistyöstä ja taloudellisesta tuesta.

Tervetuloa joukkoomme!