Varautuminen poikkeustilanteisiin

Teneriffan evankelis-luterilainen seurakunta ja Tenerifen Suomi-kerho ovat perustaneet kriisivalmiusryhmän, jonka tehtävänä on varautua erilaisiin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin; antamalla hengellistä ja henkistä tukea kriisitilanteissa sekä välittämällä paikallisten toimijoiden ja viranomaisten ohjeita suomalaisille. Lisäksi varaudutaan paikallisia viranomaisia tarvittaessa avustavien turvallisuus- ja järjestyksenvalvontaryhmän sekä ensiapu- ja pelastusryhmän perustamiseen suomalaisten avustamiseksi ja tuen antamiseksi saarella.

Sekä Suomi-kerhon että seurakunnan kotisivuilla on julkaistu toimintaohjeet ennalta arvaamattomien luonnonilmiöiden varalle sekä tärkeimmät linkit ajankohtaisen tiedon ja ohjeiden saamiseksi.

Ulkoministeriön ja Madridin suurlähetystön sivuja päivitetään ohjeiden osalta tarvittaessa. Matkalle lähtiessä suositellaan aina matkustusilmoituksen tekemistä. Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos matkustaa riskialttiille alueelle.

Kriisivalmiusryhmä ja vastuualueet

Kriisivalmiusryhmän jäsenet talvikaudella 2023-24: Saila Munukka pj, Arja Viitasaari siht., Veli-Pekka Kylliäinen, Sirkka Kaartinen, Terttu Vänni ja Satu Dahlman. Satu Dahlman on tulkkausvastaava. Dahlman seuraa aktiivisesti paikallisten viranomaisten ohjeita (BOE) ja kertoo niistä valmiusryhmän johdolle. Saaren eteläosassa yhteyshenkilöinä toimivat Heikki ja Ulla Peltola.

Tarvittaessa paikallisia viranomaisia avustavat kriisivalmiusryhmän jäsenien muodostamat Turvallisuus- ja järjestyksenvalvontaryhmä sekä ensiapu- ja pelastusryhmä.

Turistipappi johtaa seurakunnan kriisityötä yhdessä kriisiryhmään valitun espanjan kieltä osaavan henkilön kanssa. Viralliset tiedotteet laaditaan yhteistyössä seurakunnan ja Suomi-kerhon kanssa niiden logoilla varustettuna. Kesä aikaan, jolloin turistipappia ei ole saarella, kriisityöstä vastaa saarella asuvat kriisityöryhmän jäsenet, jotka nimeävät tiedotusvastaavan. Ainoastaan kriisityötä johtava turistipappi antaa lausunnot medialle.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet erilaisiin kriisitilanteisiin löytyvät täältä.